FAQ

1. Waarvoor kan ik ACCS International inschakelen?
Wanneer u een openstaande vordering heeft op een bedrijf of een privépersoon in het buitenland en deze vordering wordt niet betaald, dan kunt u contact met ons opnemen.

2. Kan ik als particulier of als bedrijf met een vordering op een particulier ook bij ACCS International terecht?
Zeker, wij behandelen zowel openstaande vorderingen op particulieren als vorderingen op bedrijven.

3. In welke landen kan ACCS International vorderen?
ACCS International heeft kennis en ervaring in alle landen wereldwijd. Dit betekent dat we in elk land kunnen vorderen. Dit doen we met behulp van ons solide netwerk van partners, waarbij we zitten aangesloten. Door de samenwerking met onze partners wereldwijd, spreken we de taal van elk land, elke regio, en elke streek.

4. Wat moet ik zelf doen voordat ik een incasso kan overdragen?
Naast de factuur dient er minimaal één herinnering/aanmaning te zijn gestuurd naar de schuldenaar. 

5. Welke stukken moet ik indienen voor mijn vordering?
Graag ontvangen wij alle relevante stukken die in uw bezit zijn, hierbij valt te denken aan: kopie factuur, aanmaning(en)/herinnering(en), eventuele correspondentie die met de schuldenaar is gevoerd. Verder ontvangen wij graag alle beschikbare contactinformatie zoals telefoonnummer, e-mailadres en eventueel het postadres.

6. Hoelang duurt een gemiddeld incassotraject?
Dat is lastig om te zeggen en dat verschilt per land en debiteur. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat een incassotraject in het buitenland doorgaans langer duur dan een incassotraject binnen Nederland.

7. Kan ik de status van mijn incassozaak volgen?
Door ons webportal ACCS Connect is het mogelijk om 24/7 alle stappen die er in het dossier worden gemaakt te volgen. In ACCS Connect bouwen we voor elke factuur een volledig dossier op, dat op elk moment reproduceerbaar is. U kan zien wanneer er herinneringen gestuurd worden, u kan zien wanneer en waarover er telefonisch contact is geweest. U ziet in ACCS Connect niet alleen de uitgevoerde acties, maar ook welke acties er in de toekomst gaan plaatsvinden.

8. Ik zou graag de relatie met mijn debiteur willen behouden. Kan dat?
Ja dat kan, wij vinden de inhoud van de brieven die gestuurd worden erg belangrijk en hebben deze brieven inhoudelijk afgestemd op de lokale wet- en regelgeving van het betreffende land en de geldende normen en waarden. Indien gewenst, bieden we u graag de mogelijkheid om de inhoud van de brieven samen met u af te stemmen. De regelgeving van het land waar de schuldenaar woonachtig is, dient daarbij natuurlijk te worden gerespecteerd. Zowel wij, als onze partners behandelen de schuldenaren uiteraard met respect, waarbij we ons onthouden van bijvoorbeeld dreigende teksten.

9. Kan ik alle kosten verhalen op mijn debiteur?
In principe zijn er geen kosten voor u! Pas wanneer er bijvoorbeeld een adresonderzoek dient te worden ingesteld, of wanneer er een gerechtelijke procedure wordt gestart, komen er kosten voor uw rekening. Voordat wij deze kosten daadwerkelijk gaan maken, zal hiervoor altijd eerst uw goedkeuring worden gevraagd en tevens zal daarbij worden aangegeven of de kosten kunnen worden verhaald. Wanneer de schuldenaar (een gedeelte van) de vordering voldoet, rekenen wij over deze betaling succescommissie. Deze commissie is niet verhaalbaar op de schuldenaar.

11. Waar moet ik zijn als ik nog andere vragen heb?
U kunt bij voorkeur per mail contact met ons opnemen via info@accsinternational.com of per telefoon via nummer 040-2595070.

Incassodiensten

ACCS helpt bij het innen van openstaande facturen. Zorgeloos en vlot.

Gerechtsdeurwaarders

ACCS legt een vonnis snel ten uitvoer dankzij de eigen gerechtsdeurwaarders.

Schuldbewaking

ACCS bewaakt veranderingen in inkomen en vermogen van debiteuren en gaat direct over tot actie wanneer het mogelijk is.

Internationaal onderzoek

Wereldwijd biedt ACCS haar expertise voor diverse adres-, inkomens- en vermogensonderzoeken.